Lily Nieuwenhuizen (1957) adviseert en begeleidt mensen, bedrijven en instellingen in vraagstukken over leven, gezondheid en welbevinden. 

Vanuit haar levensfilosofie If it's to be, it's up to me stimuleert zij mensen het beste uit zichzelf te halen en hun dromen waar te maken. Lily's focus ligt op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg — in de ruimste zin van het woord — waarbij de individuele behoeften en de kwaliteit van leven van de patiënt of cliënt niet alleen op papier, maar ook wérkelijk centraal staan.  

Lily's inbreng bestaat niet uit beleidsstukken, plannen van aanpak of adviesrapporten.
Wat zij brengt is een heldere visie op behoeftegericht werken, en het vermogen mensen te inspireren tot (zelf)reflectie. Dat kan door middel van een lezing, door mee te lopen op een afdeling om de knelpunten te constateren of door op managementniveau mee te denken over zorgconcepten. Voor verdere begeleiding en uitvoering kan Lily optreden als 'matchmaker'. Zij verbindt mensen, organisaties en instellingen die elkaar verder kunnen helpen op de ingeslagen weg. 

Aanvullende gegevens